Peranakan Museum(ペラナカン博物館)

Peranakan Museum
39 Armenian Street Singapore 179941
TEL 6332 7591 / 6332 2982 / 6332 3275  FAX 6883 0732

Peranakan Museum – YouTube(動画)
Peranakan Museum – Flicker(画像)

Dhoby Ghaut, シンガポール